<html>
<head>
<title>Galer&iacute;a Pok&eacute;mon</title>
</head>
<body bgcolor=#FFFFFF>
<h3 align="center"><font face="times new roman" color=#0000FF>Galer&iacute;a Pok&eacute;mon</font></h3>
<p><font face="times new roman" size="1">Hola, bienvenido a la galer&iacute;a del Pok&eacute;mon Beetle. Haz click en alguna imagen para verla en tama&ntilde;o real. Recuerda que al hacer click en "<font color=#0000CC><b><i><u>new</u></i></b></font>" la imagen se abrir&aacute; en una nueva ventana.</font></p>
<table width="450" border="1" cellpadding="3" cellspacing="0" align="center">
<tr bgcolor=#0000CC>
   <td colspan="2" align="center"><a href="beetle1pk.jpg"><img src="beetle1pk.gif" width="130" height="83" border="0"></a></td>
   <td colspan="2" align="center"><a href="beetle2pk.jpg"><img src="beetle2pk.gif" width="130" height="91" border="0"></a></td>
   <td colspan="2" align="center"><a href="beetle3pk.jpg"><img src="beetle3pk.gif" width="130" height="92" border="0"></a></td>
</tr>
<tr bgcolor=#FFCC33 align="center">
   <td>size: 50 KB</td>
   <td><i><a href="beetle1pk.jpg" target="_blank"><u>new</u></a></i></td>
   <td>size: 45 KB</td>
   <td><i><a href="beetle2pk.jpg" target="_blank"><u>new</u></a></i></td>
   <td>size: 48 KB</td>
   <td><i><a href="beetle3pk.jpg" target="_blank"><u>new</u></a></i></td>
</tr>
</table>
<br>
<table width="300" border="1" cellpadding="3" cellspacing="0" align="center">
<tr bgcolor=#0000CC>
   <td colspan="2" align="center"><a href="beetle4pk.jpg"><img src="beetle4pk.gif" width="130" height="94" border="0"></a></td>
   <td colspan="2" align="center"><a href="beetle5pk.jpg"><img src="beetle5pk.gif" width="130" height="88" border="0"></a></td>
</tr>
<tr bgcolor=#FFCC33 align="center">
   <td>size: 54 KB</td>
   <td><i><a href="beetle4pk.jpg" target="_blank"><u>new</u></a></i></td>
   <td>size: 52 KB</td>
   <td><i><a href="beetle5pk.jpg" target="_blank"><u>new</u></a></i></td>
</tr>
</table>
</body>
</html>